ภาพรวมการศึกษา

เริ่มต้นการเดินทางสู่ forex และทำความเข้าใจวิธีการทำงานของตลาด forex พื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน และสิ่งที่มีอิทธิพลต่อตลาด forex