ชั่วโมงการซื้อขาย

ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และคุณลักษณะที่โดดเด่นหลักคือความต่อเนื่องในพื้นที่ที่ไม่มีข้อจำกัด
ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และคุณลักษณะที่โดดเด่นหลักคือความต่อเนื่องในพื้นที่ที่ไม่มีข้อจำกัด

ชั่วโมงการซื้อขายฟอเร็กซ์

เมื่อตลาดฟอเร็กซ์รายใหญ่แห่งหนึ่งปิดลง อีกตลาดหนึ่งก็เปิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ตาม GMT ชั่วโมงการซื้อขายฟอเร็กซ์จะเคลื่อนไปทั่วโลกในลักษณะนี้: ให้บริการในนิวยอร์กระหว่างเวลา 13:00 น. – 22:00 น. GMT; เวลา 22:00 น. GMT Sydney ออนไลน์; โตเกียวเปิดเวลา 00:00 น. และปิดเวลา 9.00 น. GMT; และเพื่อให้การวนรอบเสร็จสมบูรณ์ ลอนดอนเปิดเวลา 8.00 น. และปิดเวลา 17.00 น. GMT ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าและโบรกเกอร์ทั่วโลก ร่วมกับธนาคารกลางจากทุกทวีป ทำการซื้อขายออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ProductsTrading Hour
EUR/USD00:00-24:00(Mon.-Fri.)
GBP/USD00:00-24:00(Mon.-Fri.)
USD/JPY00:00-24:00(Mon.-Fri.)
AUD/USD00:00-24:00(Mon.-Fri.)
USD/CAD00:00-24:00(Mon.-Fri.)
USD/CHF00:00-24:00(Mon.-Fri.)
AUD/CAD00:00-24:00(Mon.-Fri.)
AUD/CHF00:00-24:00(Mon.-Fri.)
AUD/CNH00:00-24:00(Mon.-Fri.)
AUD/HKD00:00-24:00(Mon.-Fri.)
AUD/JPY00:00-24:00(Mon.-Fri.)
AUD/NZD00:00-24:00(Mon.-Fri.)
CAD/CHF00:00-24:00(Mon.-Fri.)
CAD/JPY00:00-24:00(Mon.-Fri.)
CAD/SGD00:00-24:00(Mon.-Fri.)
CHF/JPY00:00-24:00(Mon.-Fri.)
CHF/SGD00:00-24:00(Mon.-Fri.)
ProductsTrading Hours
XAG/USD01:00-24:00(Mon.-Fri.)
XAU/USD01:00-24:00(Mon.-Fri.)
WTI01:00-24:00(Mon.-Fri.)
BRENT01:00-24:00(Mon.-Fri.)
NATGASUSD01:00-24:00(Mon.-Fri.)
XAU/EUR01:00-24:00(Mon.-Fri.)
XAU/GBP01:00-24:00(Mon.-Fri.)
XAU/AUD01:00-24:00(Mon.-Fri.)
XAG/EUR01:00-24:00(Mon.-Fri.)
XAG/AUD01:00-24:00(Mon.-Fri.)
ProductsTrading Hours
NAS10001:00-24:00(Mon.-Fri.)
DJ3001:00-24:00(Mon.-Fri.)
SP50001:00-24:00(Mon.-Fri.)
GER3001:00-24:00(Mon.-Fri.)
JP22501:00-24:00(Mon.-Fri.)
AUS20001:00-24:00(Mon.-Fri.)
STOXX5001:00-24:00(Mon.-Fri.)
FR4001:00-24:00(Mon.-Fri.)
HK5001:00-24:00(Mon.-Fri.)
SPN3501:00-24:00(Mon.-Fri.)
UK10001:00-24:00(Mon.-Fri.)
UK10001:00-24:00(Mon.-Fri.)
CHINAH01:00-24:00(Mon.-Fri.)
JP225USD01:00-24:00(Mon.-Fri.)
US200001:00-24:00(Mon.-Fri.)
SWISS2001:00-24:00(Mon.-Fri.)